Relatietherapie

Hoewel de nadruk bij relatietherapie vooral ligt op partners, kunnen ook andere relaties aan bod komen. In gesprekken kunnen belangrijke mensen betrokken worden (broers of zussen, ouders, …). Dit gebeurt steeds in samenspraak en op tempo van alle betrokken partijen.
Relatietherapie kan helpend zijn als de communicatie strop loopt, Alle gesprekken gebeuren vanuit het uitgangspunt van de meerzijdige partijdigheid. Dit wil eigenlijk zeggen dat er geen schuldige wordt gezocht, dat er geen vingers worden gewezen en dat de therapeut zal trachten zich in te leven in de verschillende visies op de situatie. ‘De enige echte waarheid’ bestaat immers niet en ieder heeft zijn eigen waarheid, zo ook in een relatie…Als therapeut komt het er vaak op neer elkaars waarheden naast elkaar te laten staan en bestaan en als het ware te vertolken voor de ander. Vooral het op gang brengen van de communicatie (op een constructieve manier) staat centraal. Het is ook belangrijk mee te geven dat relatietherapie geen ‘laatste redmiddel’ is voor een koppel. Het is goed mogelijk dat een koppel vastloopt op het beslissingsproces van uit elkaar gaan. Binnen een relatietherapie zal het er dan op aan komen de breuk zo vlot en constructief mogelijk te laten verlopen. Zoals je ook zal zien onder het praktisch luikje, duurt een koppelgesprek langer dan een individueel gesprek en is het daardoor ook duurder. Ik vind het zeer belangrijk de verschillende visies te horen en net daarom duurt een gesprek met verschillende mensen iets langer. Iedere partij krijgt tijd en ruimte om zijn verhaal te doen.

Thema’s

  • Omgaan met conflicten binnen de relatie
  • Problemen bij de communicatie
  • Problemen rond seksualiteit en seksualiteitsbeleving
  • Het gevoel uit elkaar te groeien
  • Vragen en problemen rond opvoedingsvisie
  • Ondersteuning tijdens verandering in levensfase of situatie
  • Ondersteuning tijdens het beslissingsproces van (al dan niet) relatie te beëindigen
  • Ondersteuning tijdens een veranderingsproces bij één van de betrokken partijen