Praktisch – Verloop en tarieven

Verloop

Eerste contact

(Jong)volwassenen en koppels komen op eigen initiatief of na doorverwijzing bij de praktijk terecht. Een eerste afspraak maak je bij voorkeur via mail of telefonisch. Uit respect voor mijn cliënten, neem ik de telefoon niet op tijdens de sessies. Laat in dat geval een boodschap na en ik contacteer u zo spoedig mogelijk. Consultaties gaan uitsluitend door op afspraak.

Wat niet?

Omdat het welzijn van de cliënt voorop staat is het ook belangrijk eigen grenzen te kennen en aan te geven. Het is dan ook heel belangrijk te weten welke problematieken beter ergens anders een plaats krijgen. Als er sprake is van onderstaande problemen, zullen wij doorverwijzen naar een meer geschikte collega:

  • Acute psychose
  • Acuut dreigend suïcidegevaar
  • Primaire verslavingsproblematiek

Eerste gesprek (intake)

In een eerste gesprek staat het verduidelijken van de vraag centraal. Wat brengt u hier, net nu en met welke vraag. Daarnaast is het ook een moment om af te tasten of er een spreekwoordelijke ‘klik’ is. Binnen een therapeutisch proces worden vaak moeilijke zaken besproken. Om dit mogelijk te maken is het uiterst belangrijk dat een cliënt zich goed voelt bij een therapeut en dat er genoeg vertrouwen is om deze weg samen te bewandelen. Elke therapeut is anders en elke aanpak is anders. Een match tussen cliënt en therapeut is een noodzakelijk fundament voor een geslaagde therapie.

Verder verloop

Zoals mijn home pagina al aangeeft, draag ik zorg op maat heel hoog in het vaandel. Dit wil zeggen dat elk gesprek is afgestemd op de specifieke vragen en noden van de cliënt. De duur van een therapie, alsook de frequentie van de gesprekken zal telkens bepaald worden in samenspraak met de cliënt. Er bestaat dus geen op voorhand afgebakend traject en op die manier is elke therapie dus een beetje ‘maatwerk’. Op het einde van een gesprek wordt telkens een nieuwe afspraak gemaakt, indien u dat wenst.

Tarieven

Algemeen

Er is geen mogelijkheid tot elektronische betaling. Betaling gebeurt contant aan het einde van een sessie

Individueel

Een individueel gesprek duurt normaal gezien 1 uur en kost 50 euro. 

Relatietherapie

Een gesprek met een koppel duurt normaal 1,5 uur en kost 65 euro. 

Bijkomende praktische zaken

Annuleren

Indien u niet aanwezig kan zijn op een gemaakte afspraak, dan dient u deze 2 werkdagen op voorhand te annuleren. Een laattijdig geannuleerde afspraak wordt (gedeeltelijk) aangerekend. Bij annuleren omwille van (aantoonbare) overmacht dient u een gesprek niet te betalen.

Terugbetaling

Psychologen en psychotherapeuten vallen tot nog toe niet onder de RIZIV-bepalingen. Ziekenfondsen voorzien soms een gedeeltelijke terugbetaling. Ieder ziekenfonds hanteert zijn eigen richtlijnen. U kan contact opnemen met uw mutualiteit om te bekijken of u in aanmerking komt.