Psychologische Zorg op Maat?

Algemeen

Wat doe jij eigenlijk? Een vaak gehoorde vraag voor elke therapeut of psycholoog. Een vraag die op het eerste zicht heel simpel lijkt, maar zeer moeilijk te beantwoorden is. Waarom is die vraag zo moeilijk te beantwoorden? Omdat elke psychologische begeleiding en elke cliënt anders zijn en dus elk therapeutisch proces uniek is. Vandaar ook de naam: Psychologische Zorg op Maat. (sleutelwoorden: ‘psycholoog Gent’, ‘Therapeut Gent’, ‘EMDR Gent’)

Psycholoog Gent

Mijn naam is Eline Beirnaert. In 2006 studeerde ik in 2006 af aan de Universiteit Gent als klinisch psycholoog. Nadien volgde ik een Master na Master in European Criminology, ook aan de Universiteit Gent.

Mijn eerste werkervaring deed ik op binnen de gedwongen hulpverlening, waar ik begeleiding gaf aan mensen die grensoverschrijdend gedrag stelden. Het gaf me de mogelijkheid om gesprekken te voeren met een heel divers publiek en heeft me een uitgebreide ervaring gegeven in het werken rond heel uiteenlopende problemen. Nadien zette ik de stap naar het Persoonlijk en Relationeel Welzijnswerk binnen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), team Gent/ Eeklo. Ik heb daarbij ruime ervaring opgedaan in het werken met individuen en koppels die vragen hebben rond alles wat te maken heeft met hun welzijn.

Ik kijk naar mensen vanuit een contextuele bril. Ik heb dan ook een 4 jarige opleiding achter de rug als contextueel therapeut, binnen het VSPW Balans. Dit wil zeggen dat ik ervan uitga dat je een persoon niet kan bekijken, zonder stil te staan bij zijn context (belangrijke mensen in het hier en nu, maar ook vanuit het verleden en zelfs de toekomst). Ik ga ervan uit dat mensen vaak al oplossingen in zich hebben, maar die soms niet meer zien. Samen op zoek gaan en samen kijken naar mogelijke oorzaken, maar ook oplossingen voor de dingen die zich voordoen, staan centraal.

Na mijn therapeutische opleiding ben ik me steeds blijven bijscholen in een brede waaier aan thema’s en vanuit verschillende visies. De meest ingrijpende opleiding die ik volgde, was die tot EMDR therapeut, binnen Integrativa. Meer informatie rond het thema EMDR, is te vinden onder de pagina EMDR.

(sleutelwoorden: ‘psycholoog Gent’, ‘Therapeut Gent’, ‘EMDR Gent’)

Visie

Mijn werkwijze is open, eerlijk en direct. Omdat elke cliënt anders is, wil dit ook zeggen dat elk therapeutisch proces anders is en dat gesprekken worden aangepast aan de noden, mogelijkheden en het tempo van mijn cliënten. Jij als cliënt staat centraal, als expert van je eigen leven en we gaan vanuit jouw vraag samen in gesprek. Gesprekken bij mij vinden niet plaats in een groepspraktijk, maar eerder in een ‘huiselijke’ sfeer in het hartje van Gent. Omdat de gesprekken vaak gaan over moeilijke thema’s, is het voor mij noodzakelijk dat mensen zich op hun gemak voelen en dat de drempel vrij laag is. Kijk hier om contact op te nemen met mij.